Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Cái Răng Cần Thơ

Có 3977 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Cái Răng Cần Thơ. Các công ty tại Quận Cái Răng Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Phường Phú Thứ 771 công ty, Phường Hưng Phú 340 công ty, Phường Hưng Thạnh 315 công ty, Phường Lê Bình 259 công ty, Phường Thường Thạnh 147 công ty, Phường Ba Láng 132 công ty, ...

CÔNG TY TNHH DNA SEQUENCING

1801742446

U34C Đường Số 6, Khu Đô Thị Mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC CẦN THƠ

1801742189

Thửa đất số 1035, Tờ bản đồ số 4, đường Trương Vĩnh Nguyên, Khu vực Phú Khánh, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng