Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Cái Răng Cần Thơ

Có 3977 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Cái Răng Cần Thơ. Các công ty tại Quận Cái Răng Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Phường Phú Thứ 771 công ty, Phường Hưng Phú 340 công ty, Phường Hưng Thạnh 315 công ty, Phường Lê Bình 259 công ty, Phường Thường Thạnh 147 công ty, Phường Ba Láng 132 công ty, ...

CÔNG TY TNHH V.N ANGELS

1801734029

Số 109, Đường D14, Khu dân cư Hồng Loan, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH BIO CAPITAL

1801733441

Số 03, Đường D3, Khu dân cư Hồng Loan, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH TMDV TTL GROUP

1801732991

Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 21, KV.1, tổ 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng