Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Cái Răng Cần Thơ

Có 3977 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Cái Răng Cần Thơ. Các công ty tại Quận Cái Răng Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Phường Phú Thứ 771 công ty, Phường Hưng Phú 340 công ty, Phường Hưng Thạnh 315 công ty, Phường Lê Bình 259 công ty, Phường Thường Thạnh 147 công ty, Phường Ba Láng 132 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MIS HOSTEL

1801738175

C27, đường số 27, Khu đô thị Hưng Phú Mới, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH HUY NAM R&D

1801737291

17-18-19, Nguyễn Văn Quang, KDC Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

CÔNG TY TNHH SANG VI

1801736837

Số A1, Đường số 9, KDC Xây dựng, KV2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng