Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Ba Vì Hà Nội

Có 2169 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Ba Vì Hà Nội. Các công ty tại Huyện Ba Vì Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị Trấn Tây Đằng 164 công ty, Xã Tản Lĩnh 133 công ty, ...