Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị Xã Sơn Tây Hà Nội

Có 2144 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Sơn Tây Hà Nội. Các công ty tại Thị Xã Sơn Tây Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Sơn Lộc 186 công ty, Phường Quang Trung 157 công ty, Phường Lê Lợi 144 công ty, Xã Cổ Đông 126 công ty, Phường Phú Thịnh 120 công ty, Phường Xuân Khanh 89 công ty, Phường Ngô Quyền 83 công ty, ...

CÔNG TY TNHH HÂN VŨ

0110313573

Số 7 đường Tân Phú, thôn Tân An, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây