Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Phú Xuyên Hà Nội

Có 1601 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Phú Xuyên Hà Nội. Các công ty tại Huyện Phú Xuyên Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị trấn Phú Xuyên 181 công ty, Thị trấn Phú Minh 84 công ty, ...