Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Phúc Thọ Hà Nội

Có 1881 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Phúc Thọ Hà Nội. Các công ty tại Huyện Phúc Thọ Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị trấn Phúc Thọ 175 công ty, Xã Tam Hiệp 93 công ty, ...