Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Đống Đa Hà Nội

Có 42283 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Đống Đa Hà Nội. Các công ty tại Quận Đống Đa Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Láng Hạ 3983 công ty, Phường Ô Chợ Dừa 3100 công ty, Phường Trung Liệt 2911 công ty, Phường Láng Thượng 2585 công ty, Phường Phương Mai 1451 công ty, Phường Thịnh Quang 1217 công ty, Phường Cát Linh 1191 công ty, Phường Nam Đồng 1045 công ty, ...