Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội

Có 5307 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội. Các công ty tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Phù Lỗ 356 công ty, Thị trấn Sóc Sơn 306 công ty, Xã Mai Đình 254 công ty, Xã Phú Minh 242 công ty, Xã Tiên Dược 200 công ty, Xã Phú Cường 185 công ty, Xã Trung Giã 178 công ty, Xã Thanh Xuân 173 công ty, ...