Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Chương Mỹ Hà Nội

Có 5679 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Chương Mỹ Hà Nội. Các công ty tại Huyện Chương Mỹ Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị trấn Xuân Mai 629 công ty, Thị trấn Chúc Sơn 457 công ty, Xã Phú Nghĩa 236 công ty, Xã Trường Yên 182 công ty, Xã Tiên Phương 162 công ty, Xã Thủy Xuân Tiên 159 công ty, Xã Đông Phương Yên 148 công ty, Xã Đông Sơn 147 công ty, ...