Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Thanh Trì Hà Nội

Có 12611 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thanh Trì Hà Nội. Các công ty tại Huyện Thanh Trì Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Tân Triều 1129 công ty, Thị Trấn Văn Điển 876 công ty, Xã Thanh Liệt 688 công ty, Xã Tả Thanh Oai 670 công ty, Xã Vĩnh Quỳnh 604 công ty, Xã Tam Hiệp 574 công ty, Xã Tứ Hiệp 496 công ty, Xã Ngũ Hiệp 421 công ty, ...