Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện An Dương Hải Phòng

Có 6677 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện An Dương Hải Phòng. Các công ty tại Huyện An Dương Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Xã An Đồng 748 công ty, Xã An Hưng 317 công ty, Xã Tân Tiến 211 công ty, Xã Nam Sơn 210 công ty, Xã An Hồng 169 công ty, Thị trấn An Dương 166 công ty, Xã Hồng Phong 123 công ty, Xã Lê Lợi 99 công ty, ...

CÔNG TY TNHH TRỌNG DINH

0202197937

Thôn Tiên Sa (tại nhà Ông Nguyễn Xuân Dinh), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương

CÔNG TY TNHH JINCHI

0202196316

Thôn 1 (thuê tại công ty TNHH Phước Hồng), Xã Bắc Sơn, Huyện An Dương