Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

Có 1570 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Kiến Thụy Hải Phòng. Các công ty tại Huyện Kiến Thụy Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Thị trấn Núi Đối 124 công ty, ...

CÔNG TY TNHH NAMI KOREA

0202196080

Thôn Đại Lộc (tại nhà Ông Đồng Văn Quang), Xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thuỵ