Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Hải An Hải Phòng

Có 7582 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Hải An Hải Phòng. Các công ty tại Quận Hải An Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Đông Hải 1 1138 công ty, Phường Đằng Lâm 836 công ty, Phường Đông Hải 2 575 công ty, Phường Đằng Hải 388 công ty, Phường Cát Bi 285 công ty, Phường Thành Tô 228 công ty, Phường Nam Hải 106 công ty, Phường Tràng Cát 96 công ty, ...

CÔNG TY TNHH JY

0202199719

Số 263 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An

CÔNG TY TNHH MMA GOLD

0202197870

Số 105 lô 11 Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An