Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Kiến An Hải Phòng

Có 3181 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Kiến An Hải Phòng. Các công ty tại Quận Kiến An Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Lãm Hà 300 công ty, Phường Quán Trữ 240 công ty, Phường Bắc Sơn 160 công ty, Phường Trần Thành Ngọ 156 công ty, Phường Văn Đẩu 144 công ty, Phường Nam Sơn 122 công ty, Phường Ngọc Sơn 103 công ty, Phường Đồng Hoà 102 công ty, ...

CÔNG TY TNHH SHINGI

0202195545

Số 1/57/180 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An