Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Có 4577 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng. Các công ty tại Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Thị trấn Núi Đèo 196 công ty, Xã Tân Dương 187 công ty, Xã An Lư 125 công ty, Xã Thuỷ Sơn 115 công ty, Xã Kiền Bái 101 công ty, Thị trấn Minh Đức 100 công ty, Xã Thuỷ Đường 94 công ty, Xã Tam Hưng 92 công ty, ...