Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Lê Chân Hải Phòng

Có 8986 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Lê Chân Hải Phòng. Các công ty tại Quận Lê Chân Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Vĩnh Niệm 660 công ty, Phường Dư Hàng Kênh 464 công ty, Phường Kênh Dương 387 công ty, Phường Nghĩa Xá 365 công ty, Phường Hồ Nam 320 công ty, Phường An Biên 283 công ty, Phường Cát Dài 280 công ty, Phường Trần Nguyên Hãn 266 công ty, ...