Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

Có 802 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng. Các công ty tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Thị trấn Tiên Lãng 91 công ty, ...

CÔNG TY TNHH TOP AGRICULTURAL

0202194527

Thửa đất số 71 - tờ bản đồ số 01, Thôn Tiên Đôi Ngoại, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng