Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Có 12419 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng. Các công ty tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Máy Tơ 1205 công ty, Phường Đông Khê 1017 công ty, Phường Máy Chai 1009 công ty, Phường Đằng Giang 1000 công ty, Phường Vạn Mỹ 710 công ty, Phường Lương Khánh Thiện 413 công ty, Phường Lạch Tray 406 công ty, Phường Lạc Viên 271 công ty, ...