Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Có 1283 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng. Các công ty tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Hợp Đức 222 công ty, Phường Minh Đức 163 công ty, ...

CÔNG TY TNHH JEX VIỆT NAM

0202154468

Nhà xưởng thuê của Công ty cổ phần Kim Khí HTG, thửa L7.4, L7.5 Lô L7 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn

CÔNG TY TNHH MHAT

0202148270

Nhà ông Nguyễn Việt Hoàng, Tổ dân phố Cộng Lực, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn