Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Có 1283 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng. Các công ty tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Hợp Đức 222 công ty, Phường Minh Đức 163 công ty, ...

CÔNG TY TNHH G.TECH TECHNOLOGY VIỆT NAM

0202083792

Nhà xưởng số 1 của Công ty TNHH đầu tư Feng Xu Việt Nam, Lô đất L5.2, L5.3, L5.4, L5.5A Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn

CÔNG TY TNHH KDEVINA

0202047385

Lô số L7.3A KCN Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn