Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Có 1283 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng. Các công ty tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Hợp Đức 222 công ty, Phường Minh Đức 163 công ty, ...

CÔNG TY TNHH ALPHA SYSTEM

0202001768

Lô đất L 4.9A, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn

CÔNG TY TNHH HAOFENG

0201995556

Khu dân cư Trung Nghĩa (tại nhà ông Đoàn Mạnh Tung), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn