Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 4 Hồ Chí Minh

Có 9918 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 4 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 4 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 12 1743 công ty, Phường 6 984 công ty, Phường 13 633 công ty, Phường 4 633 công ty, Phường 1 504 công ty, Phường 18 434 công ty, Phường 3 395 công ty, Phường 9 365 công ty, ...

CÔNG TY TNHH G.K.L

0317831821

Tầng 2 Cao Ốc Galaxy 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4

CÔNG TY TNHH ROTS

0317790371

Số RG-06.24, Tầng 6, Khu officetel, Tòa nhà River Gate, số 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4

CÔNG TY TNHH BDLL

0317788527

Lầu 5, Tòa Nhà Đinh Lễ, Số 01 Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4

Các phường xã

Các quận huyện