Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Có 16254 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 8 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 8 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 1573 công ty, Phường 5 1551 công ty, Phường 16 1101 công ty, Phường 6 936 công ty, Phường 7 902 công ty, Phường 2 696 công ty, Phường 3 611 công ty, Phường 1 566 công ty, ...

CÔNG TY TNHH BAMMI

0317831934

2941/32/19/5A Đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8

Các phường xã

Các quận huyện