Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Có 39985 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 12 2530 công ty, Phường 11 2045 công ty, Phường 3 1911 công ty, Phường 17 1871 công ty, Phường 10 1865 công ty, Phường 14 1727 công ty, Phường 5 1663 công ty, Phường 16 1580 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện