Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Có 23150 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 2328 công ty, Phường 2 1860 công ty, Phường 7 1391 công ty, Phường 8 1309 công ty, Phường 10 1193 công ty, Phường 15 957 công ty, Phường 11 880 công ty, Phường 5 784 công ty, ...

CÔNG TY TNHH 3T BEAUTY

0317832247

Tầng 1, 176/6 Đường Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận

CÔNG TY TNHH TANKA

0317801344

74/32/18 Đường Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Các phường xã

Các quận huyện