Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 9 Hồ Chí Minh

Có 12902 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 9 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 9 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Phước Long B 1945 công ty, Phường Tăng Nhơn Phú A 1228 công ty, Phường Hiệp Phú 1135 công ty, Phường Tăng Nhơn Phú B 964 công ty, Phường Phước Long A 943 công ty, Phường Tân Phú 695 công ty, Phường Long Thạnh Mỹ 692 công ty, Phường Phước Bình 687 công ty, ...

CÔNG TY TNHH CREATORUI

0316952439

Số 145/6A Đường 145, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức

CÔNG TY TNHH SJ ECOM

0316946964

Số 32, Đường 275, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức

CÔNG TY TNHH FLAHO

0316946996

Số 33 đường 21, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức