Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh

Có 34463 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Tây Thạnh 3305 công ty, Phường Tân Quý 3202 công ty, Phường Tân Sơn Nhì 2433 công ty, Phường Phú Thạnh 2363 công ty, Phường Tân Thành 2290 công ty, Phường Phú Thọ Hoà 2132 công ty, Phường Sơn Kỳ 1800 công ty, Phường Hiệp Tân 1376 công ty, ...

CÔNG TY TNHH BITIX

0317829501

334 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK

0317830105

Căn nhà C20, Đường số 01, số 295 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú