Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 7 Hồ Chí Minh

Có 30692 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 7 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 7 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Tân Phong 4180 công ty, Phường Tân Phú 2357 công ty, Phường Tân Hưng 1979 công ty, Phường Tân Quy 1742 công ty, Phường Tân Thuận Đông 1521 công ty, Phường Phú Thuận 1355 công ty, Phường Bình Thuận 1165 công ty, Phường Tân Kiểng 1129 công ty, ...

CÔNG TY TNHH TING THÔNG

0317829452

Số 2, Đường số 02, khu dân cư Kim Sơn_Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7

CÔNG TY TNHH KOHY

0317831187

Số 4, đường Nội khu 2, khu phố Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7

CÔNG TY TNHH MJ

0317827896

19/2 Tân Thuận Tây, Phường Bình Thuận, Quận 7