Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Có 51312 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 4493 công ty, Phường 2 4455 công ty, Phường 13 4157 công ty, Phường 12 3923 công ty, Phường 15 3424 công ty, Phường 14 2488 công ty, Phường 10 1432 công ty, Phường 11 1401 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện