Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Có 38344 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Bình Hưng Hòa A 3114 công ty, Phường Bình Trị Đông B 3067 công ty, Phường Bình Hưng Hòa 2929 công ty, Phường Bình Hưng Hòa B 2911 công ty, Phường Bình Trị Đông 2357 công ty, Phường Bình Trị Đông A 2195 công ty, Phường An Lạc 2146 công ty, Phường Tân Tạo 1612 công ty, ...